Lelkigyakorlatok típusai a Verbum Dei Közösségben

 

Prédikált lelkigyakorlat

A lelkigyakorlat folyamatát és témáját meghatározzák az elmélkedések, melyek által a lelkigyakorlat vezető(k) bevezetni kíván(nak) az Istennel való személyes találkozásba. Az elmélkedések a szentírás alapján kifejtik a keresztény tanítás, lelki élet, Krisztus követésének egy-egy kérdését, és segítséget nyújtanak az imádsághoz, hogy az minél közvetlenebb  találkozás lehessen Istennel.

Helyszín: a lelki hétvégék, hosszabb lelkigyakorlatok teljes visszavonultságban történnek, bentlakásos formában egy lelkigyakorlatos házban. A teljes visszavonultság teszi lehetővé azt, hogy a lelkigyakorlatozó minden külső tényezőt ki tudjon kapcsolni ahhoz, hogy teljesen Istenre és a lelkigyakorlat folyamatára tudjon figyelni, és belső megújulást, megerősödést találni.

A lelkigyakorlat felépítése: általában napi 1 elmélkedés, délelőtt, utána pedig hosszú csönd, a személyes elmélyítéshez. További elemek: a közös imádságok (zsolozsma, rózsafüzér, keresztút, examen) és szentmise, szentségimádás, valamint a csoportos megosztások, amelyben egymással megoszthatjuk imaélményünket, hitünket, kérdéseinket, ill. (szükség szerint) személyes beszélgetés egy kísérővel.
A lelkigyakorlatok hossza lehet 1-3-5-8-30 nap.
Először célszerű rövidebb lelkigyakorlattal kezdeni, s majd később lehet hosszabbra is jelentkezni.

Kiknek ajánljuk:
Ezt a lelkigyakorlatot azoknak ajánljuk, akik impulzust keresnek lelki életük elmélyítéséhez, arra vágynak, hogy megújítsák Istennel való kapcsolatukat, életvitelszerűen szeretnék gyakorolni a hitüket, ill. fontosabb döntéseiket Istenre szeretnék alapozni. Olyanokat várunk, akik szívesen hallgatják az elmélkedéseket, vállalják a csendes elvonulást, a közösségi imát és nyitottak arra, hogy megosszák imaélményüket a többi lelkigyakorlatozóval.

Személyesen kísért szentignáci lelkigyakorlat

A személyesen kísért lelkigyakorlat hangsúlya a szemlélődő nyugalmon, a csenden és a személyes kísérésen van, mely segíti a lelkigyakorlatozót abban, hogy megtalálja önmagát és közel kerüljön Istenhez. A lelkigyakorlat vezérfonala a személyes beszélgetésekben bontakozik ki, személyre szabott imaanyaggal, hogy a legmélyebb vágyaival, érzéseivel, belátásaival kapcsolatban maradva megismerhesse Isten jelenlétét és vezetését az életében, válaszolni tudjon rá, és aszerint alakítsa életét. Ebben a folyamatban a lelkigyakorlatozó érzékennyé válik Isten útja iránt és meg tanulja megkülönböztetni életében azokat a dolgokat, melyek Istenhez közelebb viszik őt illetve elsodorják tőle. A lelkigyakorlat gyümölcseként megszületik szívében a szabadság, az öröm és a béke, valamint egy egyre mélyebb szeretet Isten, embertársai és önmaga iránt.

Helyszín: a személyesen kísért lelkigyakorlat teljes visszavonultságban történnek, bentlakásos formában egy lelkigyakorlatos házban. A teljes visszavonultság teszi lehetővé azt, hogy a lelkigyakorlatozó minden külső tényezőt ki tudjon kapcsolni ahhoz, hogy teljesen Istenre és a lelkigyakorlat folyamatára tudjon figyelni, és belső megújulást, megerősödést találni.

A lelkigyakorlat felépítése: 
– napi 3-5 egyénileg meghatározott imaidő szentírási szövegekkel, szentmise, szentségimádás
– lelki kísérővel való beszélgetés, mely segíti a lelkigyakorlat kibontását, elmélyítését
– teljes csend és elvonultság
– a természetben töltött idő

A lelkigyakorlatok hossza lehet 1-3-5-8 nap, egyéni megbeszélés és igény szerint.
Először célszerű rövidebb lelkigyakorlattal kezdeni, s majd később lehet hosszabbra is jelentkezni.

Kiknek ajánljuk:
Ezt a lelkigyakorlatot különösképpen azoknak ajánljuk, akik egyedül, elvonulva a külvilágtól keresik a csöndet, az Istennel való mélyebb találkozást, akik életvitelszerűen szeretnék gyakorolni a hitüket, mélyebb megtérésre vágyakoznak, ill. fontosabb döntéseiket Istenre szeretnék alapozni. Azokat is hívjuk, akik elfáradtak, gondokkal küzdenek, meg szeretnének pihenni az Úrban, lelki felüdülést, megújulást keresnek.

Hétköznapok lelkigyakorlata

A lelkigyakorlat sajátossága, hogy a lelkigyakorlatozó otthon végzi a lelkigyakorlatot, a hétköznapokban alakítja ki magának a megfelelő keretet, hogy a meghatározott időszakra Istenre jobban tudjon odafigyelni.
Az adventi lelkigyakorlatra 2 hetes, a nagyböjti lelkigyakorlatra pedig 4 hetes anyagot állítunk össze, szentírási idézetekkel, bevezető elmélkedésekkel, napi feladatokkal, vezérfonallal a napi visszatekintéshez, mely segíteni akar az adott ünnepre való lelki felkészülésre, és amelyeket emailben küldünk minden résztvevőnek. Ajánlatos a csoportos megosztásban való részvétel, amennyiben lehetséges, vagy egy lelki vezetővel való beszélgetés, mert egy lelkigyakorlatozó így sokkal komolyabban, elmélyültebben tud részt venni a lelkigyakorlaton, sokkal több hasznot tud magának húzni belőle. Hiszen a beszélgetéseken lehetőséget kap arra, hogy megossza kérdéseit, elakadásait, nehézségeit, és segítséget kap a folytatáshoz.

A lelkigyakorlat fontos elemei:
– napi 30 perc imádság az adott lelkigyakorlatos anyaggal
– feladat a napra, figyelmesség gyakorlása
– Examen, visszatekintés a napra
– csoportos megosztás vagy személyes beszélgetés egy lelki vezetővel

Kiknek ajánljuk:
Akik keresik a karácsonyra vagy húsvétra való mélyebb lelki felkészülést, de nem tudnának elvonulni hosszabb időre egy lelkigyakorlatra, lelkigyakorlatos házba, akik minden nap időt akarnak szánni az Istennel való találkozásra, és hajlandó úgy alakítani mindennapjukat, hogy az Istennel való találkozás komolyabb helyet kapjon benne. De azoknak is ajánljuk, akik csoportos megosztásokon impulzust keresnek saját imaéletükhöz, és nyitottak arra, hogy megosszák imatapasztalataikat másokkal.

Mindennapok Lelkigyakorlata
Kísért imádság hete

Mi az imahét lényege?

Ez egy út, melynek során egyénileg kísért lelkigyakorlatot végzünk a mindennapi életben.

Kit érdekelhet az imahét?
Életkortól függetlenül bárkit, aki
o   Istennel való kapcsolatát szeretné mélyíteni
o   szeretne lelkigyakorlatozni, de nincs lehetősége kiszakadni a mindennapokból
o   szeretné a mindennapokban meghallani Isten hívását
o   szeretne az imájáról beszélni egy lelki kísérővel
o   vágyik arra, hogy imája jobban áthassa mindennapi életét

A résztvevők vállalják, hogy

o   naponta kb. fél órát imádkoznak a Szentírással
o   reflektálnak imádságos tapasztalataikra
o   naponta kb. fél óra időtartamban beszélnek erről a tapasztalatról kísérőjükkel
o   részt vesznek az imahét kezdő és záró összejövetelén.