Verbum Dei Apostoliskola

“A világiaknak, mert — mint minden hívő — a keresztség és bérmálás erejében megbízást kaptak Istentől az apostolkodásra, joguk és kötelességük, hogy mind egyénileg, mind társult formákban fáradozzanak azért, hogy a Földön minden ember megismerje és befogadja az üdvösség isteni üzenetét. Ez a kötelezettség fokozottan sürget, amikor az emberek csak általuk hallhatják az Evangéliumot és ismerhetik meg Krisztust. Tevékenységük az egyházi közösségekben annyira szükséges, hogy nélküle a lelkipásztorok apostolkodása többnyire nem lehet teljesen hatékony.
(Katolikus Egyház Katekizmusa 900)

Prófétai küldetésüket a világi hívők az evangelizáció révén is teljesítik, “tudniillik Krisztust hirdetik az élet tanúságával és a kimondott szóval”. A világi hívőknél “ez az evangelizáció (…) sajátos jelleget és különleges hatékonyságot nyer attól, hogy a világ megszokott körülményei között történik”. “Ez az apostolkodás azonban nem merül ki az élet tanúságtételében; az igazi apostol keresi az alkalmakat, hogy szavával is hirdesse Krisztust, mind a nem hívőknek, (…) mind a hívőknek.”
(KEK 905)

Miről szól ill. mire képesít az apostoliskola?

 • Az apostoliskola egy 3 éves képzés a Verbum Dei Közösségben, mely teológiai és gyakorlati bevezetést ad a keresztény hitbe és az apostoli lelkületbe a Verbum Dei lelkiség alapján
 • Segít, hogy Jézus meghívását a szorosabb követésére, tanítványságra komolyan tudjad venni, hogy Isten folytathassa megváltó művét rajtad keresztül.
 • Megtanítja és elmélyíti a katolikus hitünk alapigazságait
 • Megtanuljuk kifejezni és továbbadni hitünket, elmélkedések, tanúságtételek formájában, amit kidolgozunk
 • Képesít imacsoportok ill. lelkigyakorlatos csoportok vezetésére, lelki beszélgetések folytatására
 • Módszert ad arra, hogyan tanítsunk meg másokat imádkozni
 • Az apostoliskolában való részvétel feltétele annak, hogy valaki komolyabban elkötelezze magát a Verbum Dei Közösségben az Istennek szentelt életben, ha Istentől erre hívást érez.

Mire köteleződik el az, aki részt szeretne venni az apostoliskolában?

 • A havi találkozókon való hűséges részvételre
 • Aktív és kreatív részvételre a csoportban
 • Rendszeres imaéletre, valamint szentmisén ill. szentségekben való részvételre.
 • Házi feladatok teljesítésére
 • Lelkivezetésben való részvételre
 • Lehetőség szerint rendszeres aktív részvételre a Verbum Dei Közösség lelki programjaiban
 • Egy apostoli terület vállalására (ha még nem lenne), ahol gyakorolhatja a hit továbbadását. (Ez az apostoli terület lehet egy már meglévő imacsoport, plébániai csoport stb…)
 • Évente egy lelkigyakorlaton való részvételre a Verbum Dei Közösség szervezésében.

Ki jelentkezhet az apostoliskolába?

 • Mindenki, aki a Verbum Dei Közösség iránt szeretne szorosabban elköteleződni, akár a Verbum Dei Missziós Családban, akár a Testvéri Közösségben.
 • Mindenki, aki komoly hívást és indíttatást érez arra, hogy egyházi közösségének oszlopos tagjává váljon, és ha nem is köteleződik el a Verbum Dei Közösség felé, de szívesen gazdagodik a közösség karizmája által.

Hogyan lehet jelentkezni az apostoliskolába?

 • Alapfeltétele a személyes meghívás Isten által. Ezért fontos előzetesen egy lelkigyakorlaton való részvétel, amelyben megerősödik ez a hívás.
 • Személyes kapcsolatfelvétel által a Verbum Dei helyi elöljárójával.
 • Szükséges egy motivációs levél megírása, aminek ki kell terjednie egy rövid személyes bemutatkozásra és indokokra az apostoliskolán való részvételre.