VD Misszionárius Tanítványok

Ferenc pápa. Evangelii gaudium c. apostoli buzdításából:

 Az igazi misszionárius, aki soha nem felejti, hogy tanítvány is, tudja, hogy Jézus vele együtt jár, vele együtt beszél, vele együtt lélegzik, vele együtt dolgozik. A missziós feladat közben érzi maga mellett az élő Jézust. (EG 266)

A keresztség erejében Isten népének minden tagja misszionárius tanítvány lett (vö. Mt 28,19). Minden megkeresztelt ember, akármilyen egyházi funkciója vagy hitismeretekben való jártassága legyen is, az evangelizáció aktív alanya. Helytelen volna egy olyan elképzelésre gondolnunk, miszerint szakképzett munkások viszik előre az evangelizációt, miközben a nép többi tagja egyszerűen csak befogadja cselekedeteiket. Az új evangelizációnak magában kell hordoznia minden egyes megkeresztelt újfajta aktív szereplővé válását. Ez a meggyőződés közvetlen felszólítássá válik minden keresztény felé, hogy senki ne mondjon le a saját evangelizációs feladatáról, lévén, hogy ha valaki valóságosan megtapasztalta az üdvözítő Isten szeretetét, nem szorul hosszas felkészítésre, hogy elmenjen és hirdesse azt, nem várhat arra, hogy sok előadásban vagy hosszas oktatásban legyen része. Minden keresztény annyira misszionárius, amennyire Jézus Krisztusban találkozott Isten szeretetével; többé ne mondjuk, hogy „tanítványok” és „misszionáriusok” vagyunk, hanem azt mondjuk, mindig „misszionárius-tanítványok” vagyunk. Ha erről nem vagyunk meggyőződve, nézzük meg az első tanítványokat, akik közvetlenül azután, hogy megismerték Jézus tekintetét, elmentek és örömmel telve hirdették őt: „Megtaláltuk a Messiást!” (Jn 1,41). A szamáriai asszony, alighogy befejezte beszélgetését Jézussal, misszionárius lett, és „az asszony szavára” (Jn 4,39) sok szamáriai hitt Jézusban. Jézus Krisztussal való találkozása után Szent Pál is „mindjárt tanította, hogy Jézus az Isten Fia” (ApCsel 9,20). Mi mire várunk? (EG 120)

Tanítványnak lenni állandó készséget jelent arra, hogy elvigyük másokhoz Jézus szeretetét, és ez spontán módon bárhol megtörténhet, utcákon, tereken, munka közben, egy úton. (EG 127)

Az igazi lelki kísérés mindig az evangelizációs küldetés közegében kezdődik és halad előre. Szent Pál Timóteussal és Titusszal való kapcsolata példát ad erre az apostoli munka közbeni vezetésre és nevelésre. Amikor megbízza őket, hogy minden városban „pótolják, ami még hiányzik” (vö. Tit 1,5; 1Tim 1,3-5), támpontokat ad nekik személyes életükhöz és a lelkipásztorkodáshoz. Mindez világosan különbözik bármilyen bizalmaskodó vezetéstől és elszigetelt önmegvalósítástól. A missziós tanítványok vezetik a missziós tanítványokat. (EG 173)

 

Kik a MisszionáriusTanítványok a Verbum Dei Közösségben?

A Verbum Dei Missziós Család (VDMCs) olyan személyekből áll, akik különböző módokon kapcsolódnak és tartoznak a közösséghez, helyzetüknek és meghívásuknak megfelelően: Verbum Dei Misszionárius Tanítványok, Verbum Dei Megszentelt Világi Misszionáriusok és a Verbum Dei Misszionárius Testvéri Közösség tagjai.

A Verbum Dei Misszionárius Tanítványok (VDMT) olyan személyek, akik a Verbum Dei-ben elköteleződtek, hogy világi hivatásukban Isten hívására válaszoljanak, hogy hirdessék az Igét, és kövessék Krisztust és megismertessék őt saját életkörülményeikben, környezetükben és életállapotukban. Ebben élik meg a Verbum Dei karizmát és az Egyház tanítását. Ebben a valóságban részt vesznek fiatalok és felnőttek, egyedülállók, házasok vagy más élethelyzetekben élő személyek.

A VD Misszionárius Tanítványok a helyi közösség oszlopos tajgai, aktívan részt vesznek a helyi közösség építésében és fenntartásában, akár irányításában is.

A Misszionárius Tanítványok formális vagy non-formális módon köteleződhetnek el a Verbum Dei Missziós Családban Jézus követése mellett.

Hogyan válhat valaki Misszionárius Tanítvánnyá?

  1. Meg kell ismerkedni a közösséggel: lelki napok, igeiskolák, közösségi alkalmak által.
  2. Ha szimpatizál a VD lelkiséggel és közösséggel, felvételt kérhet a tanítványság ill. apostoliskolába, ami lehetőséget adhat neki arra, hogy alaposan megfontolja saját helyét és útját a közösségben és Jézus követésében.
  3. Ha a tanítványság ill. apostoliskolában hívást érez Istentől arra, hogy részt vegyen Jézus küldetésében, magáénak érezi a Verbum Dei karizmát és otthon érzi magát a közösségben, kérheti a helyi elöljárótól az elköteleződés lehetőségét.
  4. Az elköteleződés történhet formális, liturgikus úton vagy non-formális módón, ami a VD Missziós Család küldetésébe való aktív bekapcsolódást valamint a képzés folytatását jelenti.