VD Tanítványság iskolája

Mi a tanítványság iskolája?

 • Az tanítványság iskolája egy 3 éves kurzus a Verbum Dei Közösségben, mely teológiai és gyakorlati bevezetést ad a keresztény hitbe és megélt lelkiségbe a Verbum Dei lelkiség alapján
 • A kurzus középpontjában az Istennel való kapcsolat, az imaélet és saját keresztény identitásunk elmélyítése áll.
 • A tanítványság iskolájában átvesszük a hitigazságokat, és elmélyítjük a katolikus egyház tanítását, egyházi dokumentumok, lelkiségi írások által.
 • A kurzus abban is segít, hogy meghalljuk Jézus meghívását a szorosabb követésére, a tanítványságra, és komolyan vegyük őt mindennapi életünkben.
 • A tanítványság iskolájának elvégzése lehetővé teszi az apostoliskolába való továbblépést, mely feltétele annak, hogy valaki komolyabban elkötelezze magát akár a Verbum Dei Missziós Családban mint Misszionárius Tanítvány vagy Megszentelt Világi Misszionárius vagy a Testvéri Közösségben mint férfi vagy női szerzetes misszionárius vagy missziós házaspár, ha Istentől erre hívást érez.

Mire köteleződik el az, aki részt szeretne venni a tanítványság iskolájában?

 • A havi találkozókon való hűséges részvételre
 • Aktív és kreatív részvételre a csoportban
 • Rendszeres imaéletre, valamint szentmisén ill. szentségekben való részvételre.
 • Házi feladatok teljesítésére
 • Lelkivezetésben való részvételre
 • Lehetőség szerint rendszeres aktív részvételre a Verbum Dei Közösség lelki programjaiban (igeiskola, lelki nap, lelki hétvégék, stb.)
 • Évente egy hetes lelkigyakorlaton való részvételre a Verbum Dei Közösség szervezésében.

Ki jelentkezhet a tanítványság iskolájába?

 • Mindenki, aki már részt vett a Verbum Dei közösség által szervezett lelki napon, lelkigyakorlaton vagy igeiskolában, a Verbum Dei lelkiségével szimpatizál, jobban meg szeretné azt ismerni és mélyebb hitéletre szeretne szert tenni.
 • Mindenki, aki komoly indíttatást érez arra, hogy saját egyházi közösségének oszlopos tagjává váljon, és ha nem is köteleződik el a Verbum Dei Közösség felé, de szívesen gazdagodik a közösség karizmája által, hogy azáltal gazdagítsa saját közösségét.

Hogyan lehet jelentkezni a tanítványság iskolájába?

 • Személyes beszélgetés a Verbum Dei helyi elöljárójával.