Verbum Dei Missziós Család

A VERBUM DEI MISSZIÓS CSALÁD

A Verbum Dei közösséghez a Verbum Dei Missziós Család tartozik,amelyben különféle életállapotban lévő – Krisztust követő – férfiak és nők rész vesznek a világ minden tájáról.

Feladat és lelki sajátosság: Isten igéjének és országának hirdetése az imádság, az ige szolgálata és az evangéliumi élet tanúságtétele által azzal a céllal, hogy másokat serkentsenek és képesítsenek arra, hogy ők is elmélkedjenek Isten igéjén, egy evangélium szerinti életet éljenek és továbbadják hitüket. Fontos számukra, hogy a helyi közösségeket erősítsék, és a híveknek abban segítsenek, hogy szert tegyenek egy személyes, élő Istenkapcsolatra, hogy egy felelősségteljes, érett és elkötelezett keresztény életet éljenek, és kovászként működjenek az Egyházban.

Ahova a misszionáriusok nem tudnak elérni, a család tagjai igen. Magyarországon is cropped-VDMCs-logo.jpgfontos feladatokat látnak el iskolákban, családokban, mindenféle szakmában, a társadalom peremén élő emberek szolgálatában.

A Testvéri Közösséggel való kapcsolat mintegy táplálkozás a forrás vizéből. Az igeiskolák, lelkinapok és lelkigyakorlatok, a családcsoport, valamint a lelki élet személyes kísérése olyan támaszt jelent, mely által mindig új erőre kapnak a mindennapi feladatokban való helytállásra.

Az elköteleződés a Verbum Dei Családban több szinten történhet:

Informális módon:
– aktív részvétel a közösség által szervezett programokban, közösségi szentmisében,- szolgálat vállalás: akár csoportvezetés, vagy ima-háttér biztosítás, segítségnyújtás a programok szervezésében, médiában,

Formális módon, konkrét szabályzat szerint:
– ígérettétellel egy évre (magánfogadalom, hosszabbítható), apostolképzésben, lelki vezetésben való részvétel, szolgálatvállalás a közösségben,
– elköteleződés mint a Világban élő Misszionárius (VD Közösség laikus ága, magánfogadalom): ígérettétellel, képzésben való részvétel,
– elköteleződés a Testvéri Közösség valamelyik ágában: a női vagy férfi misszionáriusok ágában (ünnepi fogadalom mint szerzetes), vagy a missziós házaspárok ágában (magánfogadalom mint házaspár).

A formális elköteleződés feltétele a hivatás a Verbum Dei Karizmában.

 

 

VINEWLOGO