Megszentelt Világi Misszionáriusok

Mik és kik a Megszentelt Világi Misszionáriusok?

Olyanok vagyunk, mint ahogy ezen a képen látható, mint egy-egy mécses, melynek lángja Jézus tüzében gyúlt meg, és őt követjük szorosan. Mi, MVM-esek különböző úton, különböző korban és különböző élethelyzetekben hallottuk meg mindannyian Jézus hívását, találtuk meg ezt az életformát. Van, aki már gyerekként, fiatalként, van, aki özvegyként vagy elváltként, van, aki távoli országban, missziós úton, van, aki otthon, munkahelyén, megszokott környezetében. Mindannyian azt tapasztaljuk, hogy csak Jézus az, akiért érdemes élni, aki életünk középpontja, aki teljessé és ragyogó fénnyé szeretné tenni életünket. Ő alakít minket testvérré, lelki társakká a ránk bízott emberek számára. Isten mindig hív és mindig tud még egy új fordulatot hozni az életünkben. És ettől az életünk izgalmas és szép, akár fiatalként, akár az élet közepén állóként, akár nyugdíjasként.

Mi az, ami vonzott és vonz bennünket?

Az, hogy radikális formában élhetjük meg a keresztségi szentségben kapott hivatást. Ez abban mutatkozik meg, hogy az Igét imában elmélyítve – egyénileg és közösségben –  erősödünk, fejlődünk Istennel való bensőséges kapcsolatunkban. A közösség segít abban is, hogy a prédikációk, a tanítások, a megosztások, beszélgetések, az együttlétek lendítő  erőt jelentsenek a belső utunkon való fejlődéshez. A hivatásunk szemlélődő aspektusa segít, hogy a mindennapi életünkben megmutassuk ennek a speciális megszentelt életnek a szépségét., és lehetőséget adjunk másoknak, hogy  megtapasztalhassák Isten szeretetét.

MVM ígérettétel

A megszentelt világi misszionáriusok a Verbum Dei Missziós Család szívében helyezkednek el

A Verbum Dei Közösség jelmondata:  “Mi pedig majd az imádságnak és az ige szolgálatának szenteljük magunkat”. (ApCsel 6,4) (A Szabályzatból)

A közösség missziós tevékenysége azt jelenti, hogy igyekszünk Isten Országát láthatóvá tenni  minden ember számára.

Különleges megszenteltségünk célja
saját magunknak és sokaknak a megszentelődése,
az imádság, az evangéliumi élet tanúságtétele és az Ige szolgálata által.

Jézus követése során az ember megtapasztalja, hogy Isten Igéje fokozatosan kiteljesíti, megtisztítja, megszenteli, és nagylelkű, teljes odaadássá alakítja az életét. A megszenteltség Isten szabad elhatározásából indul ki, aki választását sohasem vonja vissza; gyakran korlátozott, gyenge embereket választ, de megadja nekik a kegyelmet, hogy válaszolni tudjanak hívására.

Az Isten ajándékából születő MVM létre szóló meghívás az egyház kebelében helyezkedik el, hogy a világban láthatóvá tegye a szentháromságos közösséget. A meghívásra adott igenlő válasz nem kötelezettséggé, hanem inkább élet- és szeretetszövetséggé válik, hiszen Jézus barátokként, úti- és missziós társakként hív bennünket.

A szeretetre való hivatásunka Verbum Dei karizmából kiindulva, az életszentség világi útján és a Krisztussal való azonosulásban valósul meg. Az evangéliumot hirdető missziós elköteleződésünket a világ ideglenes valóságaiba illeszkedve, társadalmi, munkahelyi és családi közegben éljük meg, azzal a céllal, hogy Krisztusnak apostolokat képezzük. (MVM szabályzat 5-7)

Hogy lehet az MVM-ekhez csatlakozni?

Először is, gyere és látogass meg minket a közösségben. Vegyél részt igeiskolában, használd a közösség által nyújtott lelki fejlődés útját, pl. Apostoliskolát, lelkigyakorlatokat, lelki vezetést, … Ismerd meg a közösséget, a karizmát, és nézd meg, neked való-e. Fontos, hogy a Verbum Dei közösségben és karizmában otthon érezzük magunkat és magunkénak érezzük. Ha aztán úgy érzed, hogy itt a helyed, ezt megfontoltad és átbeszélted a közösség vezetőjével és lelki vezetőddel, akkor felvételt kérhetsz a helyi elöljárótól a képzésre.

A kezdeti képzés 3 évig tart,magába foglalja az MVM-ként való elhivatottság tisztázásától a végleges igérettételig tartó időszakot, ami formális elköteleződéssel, ideiglenes ígérettétellel zárul le, és amit majd évente lehet hosszabbítani, amíg valaki véglegesen el akar köteleződni. A végleges ígérettétel ünnepélyes formában történik.

Kezdeti időszak tartalmazza az első igérettételt megelőző hároméves képzést, a teológiai pasztorációs képzést és a végleges ígérettétel letételéig tartó különleges képzést.

Magyarországon az első MVM képzés 2016-ban indult, és első ígérettételre 2019. júniusában került sor. A második képzés 2020 szeptemberében indult.

 Szeretnéd kamatoztatni Istentől kapott ajándékaidat
és érzed, hogy ő hívogat?

Azon a helyen és Azok a körülmények között szeretnéd istennek szentelni életedet, ahol élsz?

Közösségre és lelki mélységre, megtartottságra,
lelki fejlődésre vágysz?

Szeretnéd életeddel és szavaddal is hirdetni
isten végtelen jóságát és evangéliumát?

Akkor bátran keress meg bennünket! Hátha pont köztünk van a te helyed!
Szeretettel várunk közöttünk!